Tepelná čerpadla - Projektování a navrhování

Tepelná čerpadla - Projektování a navrhování
3.6.2011

Při navrhování a projektování tepelných čerpadel  je nutné vycházet z principu jejich fungování, to znamená, že je nutné sladit fungování tepelného čerpadla s otopnou soustavou a ne se snažit, dle chybně navržené topné soustavy navrhnout tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla jsou nízkoteplotní zdroje tepla a na tuto nízkou teplotu výstupní vody, je nutné navrhnout otopnou soustavu, protože teplota výstupní vody je přímo úměrná topnému faktoru tepelného čerpadla a tedy i ekonomice provozu. Čím nižší bude průměrná teplota vody..

 

 

Při navrhování a projektování tepelných čerpadel je nutné vycházet z principu jejich fungování, to znamená, že je nutné sladit fungování tepelného čerpadla s otopnou soustavou a ne se snažit, dle chybně navržené topné soustavy navrhnout tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla jsou nízkoteplotní zdroje tepla a na tuto nízkou teplotu výstupní vody je nutné navrhnout otopnou soustavu, protože teplota výstupní vody je přímo úměrná topnému faktoru tepelného čerpadla a tedy i ekonomice provozu. Čím nižší bude průměrná teplota vody v topném systému, tím vyžší bude topný faktor a tím nižší bude počet motohodit kopresoru tepelného čerpadla a tím nižší bude konečný účet za eletrickou energii. Čím nižší bude počet motohodin kompresoru, tím delší bude životnost tepelného čerpadla.

Projektování začíná správným výpočtem tepelných ztrát. Stále se u zákazníku, kteří mají zájem o instalaci tepelného čerpadla setkáváme s nadhodnocenými výpočty tepelných ztrát i o 100%.  Vhodným výběrem tepelného čerpadla, podle využití objektu a provozních podmínek, lze předejít případným problémům při následném provozu a nespokojenosti koncového uživatele.

Topnou soustavu dimenzujeme zásadně na teplotní spád 40°C - 30°C. Je nutné si uvědomit, že instalace bude v provozu desítky let, v průběhu kterých naroste pravděpodobně cena energií do značných částek. Proto je výhodnější investovat při pořízení tepelného čerpadla více peněz do otopné soustavy a při následné provozu v délce desítek let šetřit za energii nutnou k vytápění objektu.

Více na: http://www.tzb-info.cz/4526-jak-doopravdy-funguji-tepelna-cerpadla