Tepelná čerpadla země - voda

Tepelná čerpadla země - voda
30.5.2011

Tepelné čerpadlo země - voda získává energii ze země, za použítí zemního kolektoru, nebo vrtů. 

 Tepelné čerpadlo země - voda získává energii ze země, za použítí zemního kolektoru, nebo vrtů. Výhodou tohoto systému je konstantní topný faktor s vysokou účinností a možnost použití toho to systému při instalacích s pasivním i aktivním chlazení objektů(pouze s vrty). S tím je přímo úměrná vysoká a rychlá návratnost investic, především u větších investičních celků průmyslové, nebo podnikatelské výstavby, protože odpadá nutnost pořizovat samostatný zdroj tepla a chladu. V zimních měsících je teplo potřebné k vytápění a ohřevu teplé vody získávané ze zemního kolektroru nebo vrtů a v letních měsících je možno ten samý systém používat ke chlazení objektu a odpadní teplo získané z chlazení ukládat ve vrtech.