Odborné články

Tepelná čerpadla - Projektování a navrhování

3.6.2011

Při navrhování a projektování tepelných čerpadel  je nutné vycházet z principu jejich fungování, to znamená, že je nutné sladit fungování tepelného čerpadla s otopnou soustavou a ne se snažit, dle chybně navržené topné soustavy navrhnout tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla jsou nízkoteplotní zdroje tepla a na tuto nízkou teplotu výstupní vody, je nutné navrhnout otopnou soustavu, protože teplota výstupní vody je přímo úměrná topnému faktoru tepelného čerpadla a tedy i ekonomice provozu. Čím nižší bude průměrná teplota vody..

 

 

Čtěte více >>

Tepelná čerpadla voda - voda

31.5.2011

Tepelné čerpadlo voda - voda je vhodné k použí pouze v místech s vysokým obsahem spodních vod(minimálně 2,6m3/hod) nebo v provozech s velkou produkcí odpadního tepla, jako jsou slévárny, střikovny plastů atd. Výhodou tohoto systému je vysoký výkon zdroje tepla, přímo závislý na teplotě zdroje tepla, při malých pořizovacích nákladech tohoto systému.

Čtěte více >>

Tepelná čerpadla země - voda

30.5.2011

Tepelné čerpadlo země - voda získává energii ze země, za použítí zemního kolektoru, nebo vrtů. 

Čtěte více >>

Tepelná čerpadla vzduch - voda

30.5.2011

 Tepelné čerpadlo vzduch - voda získává potřebnou enegii ze vzduchu, který násává. Po odebrání energie obsažené ve vzduchu na výparníku tepelného čerpadla, je vzduch ochlazený cca 8 °C opět vyfouknut do okolního prostědí.

Čtěte více >>