Měření a regulace 

Pro měření a regulaci různých zdrojů tepla používáme ekvitrmní regulátory řady RVS firmy Siemens. Za pomoci těchto regulátorů jde řídit několik zdrojů tepla v závislosti na uživatelském nastavení. Regulátory umožňují dálkovou správu přes webové rozhraní a tím umožňují případné servisní firmě bezproblémovou dálkovou správu objektů.