Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch - voda
30.5.2011

 Tepelné čerpadlo vzduch - voda získává potřebnou enegii ze vzduchu, který násává. Po odebrání energie obsažené ve vzduchu na výparníku tepelného čerpadla, je vzduch ochlazený cca 8 °C opět vyfouknut do okolního prostědí.

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda získává potřebnou enegii ze vzduchu, který násává. Po odebrání energie obsažené ve vzduchu na výparníku tepelného čerpadla, je vzduch ochlazený cca 8 °C opět vyfouknut do okolního prostědí. Protože však teplota okolního prostředí není vysoká, musí být médium, které se používá na jeho získání velmi chladné, aby vznikl použitelný teplotní spád. To je důvod, proč je místo vody používáno jiné tekuté chladivo. Princip tohoto systému je v podstatě stejný jako je princip chladničky.

Výhodou této instalace je jednoduchá montáž se širokým stupněm nasazení, od rodinných domů, po velké bytové komplexi. Nevýhodou toho to systému je proměnnlivý topný faktor, který přímo souvisí s kolísáním venkovní teploty vzduchu od + 32°C v letních měsících, po - 27 °C měsících zimních.