Chlazení 

Chlazení budov se prování v případě vysokých solárních zisků budov nebo při průmyslových provozech s vysokou produkcí tepla při probýhající výrobě.

Chlazením budov pomocí tepelných čerpadel získáme značné finanční úspory, protože dojde k součtu úspor za vytápění a chlazení. Tepelná čerpadla země - voda v provedení s vrty nám umožňují chladit v začátku chladící sezóny pouze chladem vzniklým a naakumulovaných ve vrtech v průběhu topné sezóny, bez spuštění kompresoru. Jedná se o mod pasivního chlazení.

V okamžiku nárústu větší potřeby chladu, se čerpadlo automaticky přepne do modu aktivního chlazení a začne z tepelné soustavy obebírat teplo a ochlazovat ji na nastavenou teplotu, zniklé odpadní teplo je ukládáno do vrtů a slouží k regeneraci celého zdroje tepla.