Architektonická a projekční činnost 

Filozofií je nabídnout klientům maximální možnou míru individuálního přístupu k jejich požadavkům a potřebám, tak aby výsledné řešení co nejlépe odpovídalo zadaným kritériím.

Na základě požadavků a potřeb klienta je naším profesionálním týmem sestavena základní koncepce včetně vizualizace jednotlivých řešených částí pro lepší prezentaci a obeznámení investora s námi navrženým řešením. Z této koncepce pak vychází další potřebná projektová dokumentace v požadovaném rozsahu a v maximální kvalitě.

Nabízíme zpracování projektové dokumentace v rozsahu ověřovacích studií, studií, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace v rozsahu stavebního povolení, projektové dokumentace v rozsahu tendrové dokumentace a projektové dokumentace v rozsahu realizační dokumentace.
Nedílnou součástí je i inženýrská činnost k jednotlivým fázím projetu a taká zajištění veškerých potřebných průzkumů a autorských dozorů.