Tepelná čerpadla, solární kolektory, ventilační jednotky

Firma Solaron nabízí kompletní dodávku vytápění, včetně výpočtu tepelných ztrát objektů, dle DIN 4701, návrhu topného systému, jeho projekci i pro stavební povolení a závěrečnou realizaci, zakončenou tlakovou a topnou zkouškou v délce trvání 24 hodin.

 

Tepelná čerpadla

Moderní tepelná čerpadla šetří energii a životní prostředí, nabízíme tepelná čerpadla od německých renomovaných firem, zabývajících se problematikou tepelných čerpadel již několik desítek let. Mnoho lidí přemýšlí nejenom více ekonomicky, ale i ekologicky. Při dnešním rozvoji výstavby rodinných domků, často v místech bez přípojky plynu a bez dostatečné velikosti elektrické přípojky, jsou tepelná čerpadla řešením obou výše uvedených požadavků. Tepelná čerpadla jsou zatím jedinou alternativou k neustálému zdražovaní energií a nestálosti regionů, produkující zemní plyn a ropu.

 

Čtěte více >>

Ventilační jednotky

Stejně jako vytápění, každý obytný prostor také potřebuje zásobu čerstvého vzduchu. Konvenční větrací systémy oken s mikroštěrbinami často způsobují, že mnoho tepla uniká bezděčně spolu s odvětrávaným vzduchem ven. Moderní větrací systémy Stiebel Eltron vzduch filtrují a poskytují regulovanou výměnu vzduchu, při které se ztrácí jen velmi málo energie. Je to proto, že z odsávaného vzduchu získává tepelnou energii a vrací ji zpět do domu – a tak nevyhazujete drahou energii z okna.
 

Čtěte více >>

Architektura a projekce

Filozofií je nabídnout klientům maximální možnou míru individuálního přístupu k jejich požadavkům a potřebám, tak aby výsledné řešení co nejlépe odpovídalo zadaným kritériím.

Na základě požadavků a potřeb klienta je naším profesionálním týmem sestavena základní koncepce včetně vizualizace jednotlivých řešených částí pro lepší prezentaci a obeznámení investora s námi navrženým řešením. Z této koncepce pak vychází další potřebná projektová dokumentace v požadovaném rozsahu a v maximální kvalitě.

 

Čtěte více >>